Fremtidens
avfallshåndtering

Starter med sensorer.

Let’s talk trash
our sensor

Banebrytene sensorteknologi

Sensoria utvikler sensorer designet for å tåle ekstreme påkjenninger.

Vi har utviklet ny sensorteknologi for å måle fyllingsgrad i store avfallscontainere. Teknologien er basert på forskning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og er den første sensoren på markedet som er spesielt utviklet for dette segmentet.

Sensoritas unike tilnærming muliggjør presise og pålitelige målinger. Ved å bruke robust radarteknologi kombinert med det siste innen kunstig intelligens kan vi å måle fyllingsgrad i alle avfallsbeholdere, også de uten lokk.

“Sensoritas løsning vil revulosjonere bransjen”

Jon Lille-Schulstad Direktør for forretningsutvikling, Ragn-Sells

Vi har nettop begynt

Dette er fremtidens avfallshåndtering.

Calendar Forutsi fremtiden

Basert på kunstig intelligens og historisk data vil Sensoritas løsning fortelle deg hvordan containerne fylles opp og når vi forventer at de må tømmes. Vi lar deg være i forkant med ruteplanleggingen!

Coin Containerkapasitet “as a service”

Hva om du kunne tilby kundene dine å aldri måtte tenke på avfall igjen. Med Sensoritas løsning vil du alltid hente avfallet til riktig tid og du kan slutte å kaste bort tid og penger på å tømme tomme containere. Ny teknologi gir nye muligheter for en sømløs tjeneste.

MapTrifold Flaskehalsen for effektiv ruteplanlegging

Mangel på god avfallsdata vil være den største hindringen for effektiv ruteoptimalisering. Med full oversikt over hvordan containerflåtens kapasitet vil du kunne få vite hvilke fulle eller nesten-fulle containere som befinner seg i nærheten. Koordiner transporten av fulle og tomme containere og la systemet fortelle deg hvilken rekkefølge de må hentes i for å best utnytte bilens kapasitet.

BatteryFull Datadrevet ressursstyring

Et til enhver tid oppdatert inventar over alle containerne gir full oversikt over selskapets status med et øyekast. Hvofor bestille nye containere når du vet at det står mange ubrukte containere på en annet mottak?

PresentationChart Identifisér skjulte trender i containerparken

Å koble reparasjonsloggen til hver conteiners spesifikke ID kan hjelpe deg å identifisere skjulte trender i beholdningen. La systemet fortelle deg hvilken containerprodusent som er mest pålitelig, eller hvor mange ganger en container har blitt reparert før det er på tide å bytte den ut.

CirclesThree Kunnskapsbasert beslutningstakning

Alle viktige beslutninger bør tas basert på et solid og dokumentert kunnskapsgrunnlag. Men hvordan skal man gjøre dette i praksis når informasjonen er spredt rundt i forskjellige systemer og dokumenter? La Sensoritas software hjelpe med å koble datapunktene.
        
